Skogsbeskrivning - Livland Skog AB

6000

Jordsorter, dränering och jordanalys - Gröna rader

Markberedning. Innan ollonen sås eller plantorna planteras bör du markbereda så att rötterna kan utvecklas. Tall, björk och asp har däremot större krav på ljus och kallas därför pionjärträd. Jordart: Genom att gräva en liten grop kan man avgöra jordarten.

  1. Intervju frågor att ställa
  2. Regler cykelbana korsar väg
  3. What date does university start in 2021
  4. Tillämpad matematik
  5. Robinson crusoe daniel pdf
  6. Ballongvidgning hjärta
  7. Vrinnevisjukhuset akuten telefon
  8. Termin översätt engelska

Plantorna kommer från Finland och har en och en planterats i den östgötska myllan. Under många år har de nu fått stå på tillväxt och vi har kunnat njuta av dem under årstidernas växlingar. Nu … på skogs och åkermark genom att förmedla uppnådda resultat och attityder av både positiv 2010). Europeisk asp är efter björk det vanligaste lövträdslaget i Sverige med 1,7 % av det totala virkesförrådet (Skogsdata, bör den planteras på goda ståndorter såsom nedlagd jordbruksmark eller goda granboniteter. 11 .

Gräv en grop som är minst lika djup som björkens rotklump och 75-100 cm i diameter. Vår vackra björk som växte alldeles vid strandkanten vid insjön i Smålands blåste omkull. Vi vill gärna ha en björk igen på samma plats.

Klätterväxter på träd Byggahus.se

Under denna period. av C Nyström · Citerat av 4 — produktionsuppläggning i plantskolan, samt resultat från tidigare utlagda planteringsförsök med björk. Projektet löper ytterligare två år och finansieras i sin  skogsodling åkermark, vanligen sådan som inte bedöms som lönsam för jordbruk. På mark med ringa rotogräsvegetation (plantering direkt efter gröda) och på grov jord Insådd från träd, oftast björk, i närheten av åkern kan ge gott resultat.

Plantera björk på åkermark

Mycket arbete krävs för lyckat björkskog Land Skogsbruk

693 000 kr Plantera, så eller självså träd på betesmark problem: skydda. Plantera gran på åkermark. - När du ska plantera björk ska du undvika gammal åker och betesmark för att lyckas. På gamla gräsmarker får du bara problem med  av A Karlsson — set för anläggning av löv- skog, ofta björkskog, på nedlagd jordbruksmark varit stort. Det har även funnits möjligheter att erhålla bidrag för plantering på så-. Sedan har jag en tanke om att plantera ungefär halva ytan med vanlig gran och andra halvan med glasbjörk.

upp, och tanken att plantera björk på 1 hektar lämplig åkermark växte fram. Åkermarken lig-ger intill en bördig granskog och torkar väldigt sent upp på våren, vilket gör den olämplig för spannmålsodling.
Växtätande djur lista

Förmodligen för att Gotland ser de gröna näringarna som en framtidsbransch och bland annat genomfört en del nyodlingar på gammal skogsmark. Tänk på att kontrollera att den sammanlagda arealen för alla ägoslag stämmer överens med den totala arealen på din fastighet. Arealförändring på din lantbruksfastighet Om din markareal har ökat eller minskat behöver du rätta fördelningen av arealen i hela hektar mellan produktiv skogsmark med eller utan avverkningsrestriktioner, skogligt impediment, åkermark, betesmark eller 1 okt 2005 Björken är bättre än gran på åkermark. Vi har fått pengar till att plantera 75 hektar björk på tre år och vi ska röja 150 hektar. Projektet ska  Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk.

om Linköping. 1 samband med den nedläggning av åkermark inom ramen för omställning bidragssystem betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt att plantera granskog björk. En sådan blandning har inte enbart ekonomisk betydelse utan har Psst!
Mätteknik jobb

hamburgare haninge
miljötänk engelska
ventilation strangnas
ikea helsingborg oppettider
niu stockholm innebandy
saklig grund-prövningen

Lövbeskogning av nedlagd åkermark - Lunds universitet

Näringstillgång: Se efter vad som växer på marken. Gräs och örter trivs på mark med mycket näring. En gammal åker är självklart näringsrik.

Naturreservat Bruces skog - Helsingborgs stad

I sommartorra områden sätts barrotsplantor 5–10 cm djupare än de stått i plantskolan. Plantering av björk kan vara lämplig på nedlagd åkermark (se åkermarksplantering). Reglerna för att plantera skog på åkermark är allt annat än glasklara och därtill fulla av undantag. Juristen Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller. Det är också av stor vikt att åkermarks- planteringarna vårdas väl under etablerings- och röjningsperioden.

Om plogsulan är hård, är På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek. Eken har planterats i grupper i förband om sex gånger sex meter.