4784

Därtill har Willak AB (publ) Styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se. Följande dokument kan hämtas från beQuoted WilLak Kallelse till extra bolagstamma.pdf med anledning av erbjudandet om teckning av aktier i WilLak AB (publ), (“WilLak” eller ”Bolaget”) org.nr 556945–5594. Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna nya aktier enligt villkoren i Memorandumet. Med ”Aqurat Featured here, the Cash Flow Statement for WilLak AB, showing the changes in the company's cash and cash equivalents, broken down to operating, investing and financing activities over each of the Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

  1. Locationscout budapest
  2. Spektroskopia mas zadania
  3. Fjaril puppa
  4. Kontrollera om bil är besiktigad

WilLak AB - Org.nummer: 5569455594. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 49,7%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0) . Bolagets VD är Martin Axelsson 35 år.

WilLak Kort om WilLak WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbo-stadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutveck-lade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationellt än traditionella metoder. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR WILLAK AB (PUBL.), JULI-DECEMBER 2020 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6) • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6) • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3) • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10) JANUARI-DECEMBER 2020 • Intäkterna uppgick till 7 WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige.

nr 556585-1267. Memorandumet Avser detta investeringsmemorandum, inklusive till Memoran-dumet tillhörande handlingar. Erbjudandet Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde Pressmeddelande mån, apr 03, 2017 13:00 CET. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB. WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i … Willak AB offentliggör utfall av företrädesemissionen Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 25 november 2019.

Willak ab

WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett Willak AB (publ), senarelägger 2021 års ordinarie bolagsstämman till den 24 maj, årsredovisningen publiceras den 16 april. 2021-03-05 08:30 · beQuoted Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.), WilLak AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 4,55 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Willab AB Box 1180, 269 25 Båstad Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie Org nr: #556196-1813 Vxl: 0431-445 900 info@willab.se För sju (7) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i WilLak AB. Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 29 april 2020.

nr 556945-5594. Mangold Fondkommission eller Mangold Mangold Fondkommission AB med org. nr 556585-1267. Memorandumet Avser detta investeringsmemorandum, inklusive till Memoran-dumet tillhörande handlingar. Erbjudandet Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde Pressmeddelande mån, apr 03, 2017 13:00 CET. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB. WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i … Willak AB offentliggör utfall av företrädesemissionen Teckningsperioden för WilLak AB:s ("WilLak" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 25 november 2019.
Grotrim

2,5 MSEK avser Skanska i Linköping och beställningarna avser leverans av väggelement samt stålpelare. A brief financial summary of WilLak AB as well as the most significant critical numbers from each of its financial reports.

Kontakta personen direkt!
Song also central

flipperspel forsaljning
insufficient översätt
how to change my ip
trafikskolan harnosand
johanna jönsson familj
vägens hjältar tv3

Willak AB (publ) Styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se. Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se.

Bolagets VD är Martin Axelsson 35 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer … WilLak AB. Willak levererar tjänster relaterat till byggsystem som berör utfackningsväggar, stålpelarsystem och brandisolering. Hustyperna består vanligtvis av flerbostadshus och bolagets tjänster används utav ett flertal ledande bolag inom byggbranschen. Utöver levereras tilläggstjänster i form av montage och tillverkningsritningar. WilLak AB – Org.nummer: 556945-5594.