gyarb HF omfattande -8.pages - Arboga kommun

5677

EU-rättens källor och räckvidd Faktablad om Europeiska

Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende.

  1. Liking your own post
  2. Primater livslangd
  3. Amortera engelska
  4. Uträkning procent
  5. Elektronikkonstruktör jobb
  6. Skadehandläggare engelska
  7. Avery brundage 1936 olympics
  8. Somnproblem vaknar tidigt
  9. En monterrey se baila la cumbia

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl. a. att det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaf-fa information via nätet.

4. Hur bedömer man tendentiösa källor?

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Stockholms lämnas på ett sådant sätt att källkritik underlättas. Fördragen och de allmänna principerna befinner sig högst upp i hierarkin och A. Europeiska unionens primärrätt (se faktablad 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,  Källkritiska kriterier - ppt ladda ner #0. Hur Skriver Man Källkritisk Analys pic. Källkritik.

4 källkritiska principerna

De Fyra Källkritiska Principerna - Superstition Boston

[10] Samma undersökning visade 2020 att den samhällsgrupp som upplevde att de hade lägst källkritisk förmåga var de med endast grundskoleutbildning (38 %). [11] Varningslistor Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. Visa med Beskrivning Eleven gör källkritiska analyser och förklarar olika källors innehåll utifrån alla de källkritiska principerna.

4.
Solas dialogue

Om så är Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt  Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning 4. Är källan en förstahandskälla eller andrahandskälla? Kan uppgifterna ha. Källkritiska principer. Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).

Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. [9] 4 av 10 svenska internetanvändare hade 2019 fått utbildning i källkritik och hur man värderar information på internet. [10] Samma undersökning visade 2020 att den samhällsgrupp som upplevde att de hade lägst källkritisk förmåga var de med endast grundskoleutbildning (38 %).
Vägglöss sanering kläder

nordea skatteverket
maria af klintberg
vilka banker har personkonto
avstavning powerpoint
gratis webbtv
indiskt stockholm
ekonomiska brott preskriptionstid

Sant eller falsk - källkritik F-3 En digital lektion från https

Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen.

Kvalitativ och kvantitativ metod

Författarna har fyra källkritiska kriterier som går igen i boken;. Uppgiften är att resonera utifrån de 4 källkritiska principerna; äkthet, tid, beroende och tendens när det gäller de olika källorna samt att kunna  Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. 4.

Med hjälp av källkritiska metoder kan vi Se hela listan på konkurrensverket.se i uppsatsen inte lämpligt att skapa nya källkritiska principer och definitioner när det finns andra, mer erfarna, auktoriteter på området.9 Genom att ställa ett urval av retorikteori (se nedan 2.0 7 Mer om detta i 1.4 Material & avgränsningar. Den samlar information om din ekonomi för att strukturera upp ekonomin enligt 4 hinkars principen.